Je lupénka dědičná?

Lupénka není dědičnou chorobou.

Ovšem výzkumy prokázaly zvýšenou náchylnost potomků rodičů psoriatiků k onemocnění.

Konkrétně se jedná od 30% pravděpodobnost při jednom psoriatickém rodiči a 70% pravděpodobnost, pokud jsou lupenkáři oba. Pro takové děti je pak nutné upravit životosprávu tak, by zbytečně nebyly vystavovány spouštěčům nemoci ve zvýšené míře a snažit se toto vystavení minimalizovat.