Má na lupénku vliv pacientův psychický stav?

Psychický stav jedince se velkou měrou odráží také na způsobu projevů lupénky. Imunitní systém je spjat i s aktuálním rozpoložením, proto je nutné věnovat pozornost i psychice samotné. Pozitivní vliv léčby psychologem na hojení lupénky byl prokázán.

Ačkoliv může být frustrující zejména kvůli viditelnosti svých projevů, není se třeba obávat reakcí společnosti. Lupénka je nemoc neinfekční a také široká veřejnost má již povědomí o její povaze a projevech.

Při těžkých psychických stavech způsobených lupénkou se doporučuje vyhledat psychologa, v ostatních dbejte na komunikaci s rodinou, partnerem a nebo využijte skupiny pacientů s lupénkou, kde mohou sdílet své zkušenosti a pocity.