Příběhy pacientů, Strana 2

Studie pro ověření účinnosti potvrdila 82% úspěšnost

Studie se zúčastnili následující odborníci: Prim. MUDr. Štěpánka Čapková, FN Motol MUDr. Michaela Havlíčková, FN Královské Vinohrady Prof. MUDr. Karel Pizinger, FN Plzeň Prim. MUDr. Jaroslav Hoffmann, Ústřední vojenská nemocnice Praha Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., FN Hradec Králové Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., Kožní sanatorium, Ústí nad Labem Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., FN Brno...